Welkom

Het nieuwe parochieblad nr 28 (mei-juli 2022) met de volgende onderwerpen:
* 8 september bedevaart Kevelaer
* Pennenstreek van pastoor
* De nieuwe kapelaan Jos Boon stelt zich voor
* Kapel Maria Koningin van de Vrede, 75 jaar
* Sluiting mei-maand Kapel Leenhof
* Kerkhof Kakert
* Bezorgers gezocht voor ons Parochieklöksjke
* Koempelmis Zondag 29 mei a.s.
* Seniorenmiddag in Cultuurhuis
* Sacramentsprocessie: Zondag 26 juni a.s.
* Vastenactie 2022 was een succes:
* Euregionale koempelmis en koempeltreffen op zondag 3 juli 2022 in sporthal Strijthagen
* Vooraankondiging grote vrijwilligersavond op zaterdag 24 september 2022.
* Communicanten
* Vormelingen
* De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd

Zie: Parochieblad nr 28

Privacy

Een boom vol leven

Wie kent de bekende kruisjes met naam en sterfdatum die worden opgehangen na een begrafenis niet? Dit is in onze kerk al gebruikelijk. Iedere overledene krijgt een kruisje met zijn/haar naam erop en deze wordt tot aan allerzielen opgehangen in de kerk. Op allerzielen kunnen de nabestaanden het kruisje dan mee naar huis nemen.  Dit gebeurt allemaal aan het einde van een mensenleven.

Vaak wordt er aan het begin van het leven van een kindje gekozen om het kind te laten dopen. Dan wordt het kind welkom geheten en opgenomen in de Katholieke Kerk. Dit was tot vandaag niet zichtbaar in de kerk. Daar hebben we nu verandering in gebracht.

Want hoe mooi is het dat wij nu in onze kerk, O.L.V. Hulp der Christenen te Nieuwenhagen, een levensboom hebben geplaatst. Een boom bij het doopvont waar alle namen van de dopelingen op komen te hangen. Een hartje met hun naam en doopdatum in blauw of roze. Deze hartjes blijven hangen tot het hoogfeest van de Doop van de Heer. Dan kunnen de ouders deze tijdens een viering komen ophalen en mee naar huis nemen.

Wij hopen natuurlijk dat deze boom ten tijde van het hoogfeest van de Doop van de Heer helemaal vol hangt met hartjes en wij alle papa’s, mama’s, kleine spruiten en familie in de kerk mogen ontmoeten voor de viering. Hou de website en het parochieblaadje in de gaten voor de datum en tijd van deze viering.

Dit is onze nieuwe website, weliswaar nog niet compleet maar wij publiceren hem alvast. De vorige web-site: “samenwerkende-parochies-snn.nl “is vervallen. Helaas staat deze naam nog in het laatste Parochieblad nr. 27.