Aanmeld- wijzigingsformulier kerkbijdrage


  ------------------------------
  S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:
  1) doel van het formulier
  aanmelden nieuwe betaler
  wijzigen van mijn gegevens of hoogte betaling of soort betaling

  2) parochie waaraan de bijdrage ten goede moet komen:
  • P&P / Leenhof: e-mail: secretariaat.spsnn@gmail.com, NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH.Petrus & Paulus
  • H.Hart van Jezus Nieuwenhagerheide: e-mail: kerkklok@live.nl NL15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage parochie H.Hart van Jezus
  • H.Familie Lichtenberg: e-mail: kerkklok@live.nl NL97 RABO 0146 0010 60 t.n.v. Kerkbijdrage H.Familie te Landgraaf
  • Michaël Eikske : e-mail: p.p.parochie@planet.nl NL16 RABO 0146 0013 54, t.n.v. Kerkbestuur Michaël
  • Barbara Kakert: e-mail: secretariaat.spsnn@gmail.com, NL 96 RABO 0146 0607 33, t.n.v. Kerkbestuur Barbara
  • OLV Hulp der Christenen: e-mail: wouwjcm@outlook.com, NL 76 RABO 0136 3975 65, t.n.v. Administrateur Kerkbijdage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf

  3) hoogte van het bedrag op jaarbasis tot wederopzegging:
  Met ingang van het jaar:(hieronder het jaartal invullen)

  richtbedrag bisdom = € 100,- per jaar.
  richtbedrag parochie = € 84,- per jaar.
  anders, nl. €.. per jaar:bedrag hieronder invullen:

  4) termijnen van betaling:
  per maand
  per kwartaal
  per halfjaar
  per jaar

  5) manier van betalen:
  ik regel mijn betalingen zelf via telebankieren ofwel zelf door mijn bank/giro een opdracht tot periodieke overboeking te geven.
  .... U mag mij een betalingsherinnering sturen:
  stuur mij graag een betalingsherinnering

  Vink dit vakje aan voor accoord:

  Verstuurd dd:

  **************************************
  Voorzitter: Pastoor drs. F.L.M. Jongen
  Secretaris: mr B.H.J. Candel – Konsten

  Secretariaat:
  Quaedvlieglaan 3
  6371 HA Landgraaf
  tel. : 045 – 5318172
  e.: secretariaat.spsnn@gmail.com

  www.federatie-snn.nl
  *************************************