Doe hoofs neet te winne…

Doe hoofs neet te winne….
 
Na de Vasteloavend heb ik altijd weer even de tijd nodig om in mijn normale doen te komen. Zeker ook na onze prachtige dialectmis op carnavalszondag. Een dialectmis beladen met heel veel emoties en die, volgens de reacties van velen, zijn hoogtepunt kreeg in het slotakkoord van zangeres Marleen Rutten uit Hunsel. Met haar warme en persoonlijke woorden en een prachtig gezongen slotlied (Doe hoofs neet te winne…) wist Marleen menig hart te raken. De liedtekst is zo veelzeggend, dat ik een gedeelte daarvan graag hier met u wil delen, ook al is het geschreven in het Hunsels dialect.
 
 Ut laeve is geine wedstrijd. Dae winnaars of verlezers kintj.                     
 Omdet daegene dae zichzelf blieftj altied wintj.
 
Ut laeve kintj obstakels, die se neet zoeëmèr euverwins.                                 
Dich kins pas winne asse ouch verleze kins.
 
                             Doe hoofs neet te winne  
                                 Nae, echt neet te winne, óm ‘nne winnaar te zeen!!
 
 Een lied met een boodschap voor het leven. 
Zeker nu we op weg zijn naar Pasen! Mensen zijn vaak 
voortdurend met elkaar in competitie om de beste, de snelste, 
de mooiste …… te zijn. Alles moet perfect zijn, waardoor we bijna niet meer kunnen accepteren dat tegenslagen en teleurstellingen ook bij het leven horen. Verliezen hoort evengoed bij ons menselijk bestaan. We mogen daar niet voor weglopen. We kunnen wel leren hoe we daarmee om moeten gaan. Om de juiste weg van de duisternis naar het licht te vinden. Pasen is het feest van de hoop. De dood is overwonnen. Het leven, de liefde overwint! In iedere moeilijke situatie kan Pasen ons de kracht geven om vol te houden en door te gaan. Want God heeft het laatste woord, een woord van liefde, van leven, voor ons allemaal. Doe hoofs neet te winne, óm ‘nne winnaar te zeen! Maar blief vuural dichzelf, d’r zeen al zoeveul angere!                                                                            
 
ZALIG PASEN!
 
Een hartelijke groet van uw pastoor,
 
Freek Jongen