12e Sjeeter Dialekmès

12e Sjeeter Dialekmès

 Durch sjpas mit ee verbonge

Covid-19 hat ôs bijna twieë joar in ziene greep gehat en d’r vuur gezörcht dat vieër twieë joar lank ging mès in ôs ege Sjeeterplat hant kinne viere. In 2021 is zelfs d’r complete vasteloavend aafgelas en in 2022 hant vieër toch nit zoeë oetbundig geviert wie vieër dat normaal zowwe doeë. Maar noen is et endlich zoeë wiet: dit joar weët op vasteloavendszondig 19 fibberwaar um 11 op 11 wer de traditionele Sjeeter Dialekmès opgedrage in de Petrus en Pauluskirk op d’r Sjeet. Ut Feskomité hat wer veuël luuj bereid gevonge um an de Dialekmès mit te wirke: sjpaskapel Mit De Moel D’r Aa, Duo Kortiszonen, diverse hoeëghede van vasteloavendsvereine en nit op de letste plaatsj zangeres Marleen Rutten oet Hunsel, dat dit joar al vuur de veerde kieër zieng medewerking hat towgezaag.

Dit joar hat ut Feskomité gekoaze vuur et thema Durch sjpas mit ee verbonge. Juus mit vasteloavend is et gemekkelik um kontak te make mit luuj, die graat zoeë gek dont wie doe zelf en die dezelfde leedjes mit veuël kabaal mitzinge. Die verbongenheet vult-ste al gow wenste same mit een hoop verkleijde gekke sjtees te springe en zinge en same een gleëske beer noa binne sjuts. Ut Marleen Rutten zingt aan het begin van de mès ut leedje, dat zie op het LVK hat gezonge en dat d’r titel drieëg Mich neet belle. Dit leedje geët uuver verbongenheet via d’r mobiele telefoon, maar dat is ging echte verbongenheet. Went ut vasteloavend is, dan wilt ut Marleen deë kloemel gaar nit mieë huure. Weë goot noa d’r tekst loestert, deë huuët dat mit vasteloavend bliekt, dat echte verbongenheet oane mobielke geet.

Prins Erik II va Groeët Sjaasberg en Jeugprins Lucas I maake mit hun adjudante en het gevolg van d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein hun opwachting vuur dat de mès begint. Tegeliekertied kome och Sjtadsprins Peer I en ziene Jeugprins Dean I van CV Ieëre Road De Sjweëgelsöppers, de Prinses van CV De Spinneköpkes en ut Ponk van CV De Unskes noa binne. Vanaaf kwart op 10 zalle het Duo Kortiszonen en de sjpaskapel Mit De Moel D’r Aa de aanwezige vasteloavendsgekke al in de richtige sjtumming bringe.

Noa afloop van de Dialekmès kin jidderinne deë doa zin in hat gans vuur nieks in ut parochiezeëlke ing poefel ete en zich ee (of mieë) op de lamp sjudde en nog ee paar sjtundjes mit angere aanwezige gemuuëtlich noakalle en breuzele uuver wat ieër in de kirk gezieë en gehoeët hat. Accordeonist Roger Vroomen zurgt in ut parochiezeëlke vuur richtige sjtimmungsmoeziek. Ut Feskomité sjprik d’r hoop oeët uch allenuj op dees maneer inne sjunne en zinvolle sjtart te geëve vuur de dreij

dölle daag. Dus tot vasteloavendszondig 19 fibberwaar 11 op 11 in de Petrus en Pauluskirk op d’r Sjeet.

Kom op tied en veul uch vuural durch sjpas mit ee verbonge.

Feskomité Sjeeter Dialekmès

Datum

feb 19 2023
Expired!

Tijd

11:10

Locatie

Petrus en Pauluskirk op d’r Sjeet.