Ik vertrek!

Ik vertrek!

Wellicht hebt u ook wel eens gekeken naar het bekende TV programma Ik vertrek op NPO1. Dat programma laat ons zien hoe mensen het ervaren om naar een heel ander land te verhuizen, soms helemaal naar het einde van de wereld om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zo’n vertrek valt niet altijd mee. Je moet wel met een zekere openheid en onbevangenheid in het leven staan en er op ingesteld zijn dat het in de praktijk allemaal toch wel net even iets anders is dan je tevoren had gedacht. Dat het bijvoorbeeld niet overal zo gemakkelijk is om nieuwe kennissen te maken, zeker als je de taal niet spreekt, dat je kunt verdwalen of stranden in de regel- en wetgeving van zo’n vreemd land of dat er andere tegenvallers zullen komen op je levenspad.

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar vierden we onlangs het feest van Driekoningen. Ook zij vertrokken uit hun eigen land om het pasgeboren Koningskind te zoeken en te eren. Zij deden dat, net zoals de mensen in het programma Ik vertrek, met een grote openheid en onbevangenheid. Ze lieten alles achter. Niet wetende waar ze uit zouden komen en wat hun onderweg nog allemaal te wachten stond.

Ook wij gaan op weg in dit nieuwe jaar, zonder te weten wat nog allemaal op ons af gaat komen. Dit jaar zal ongetwijfeld weer bepaald gaan worden door allerlei dingen waar we niet altijd invloed op hebben, zoals gezondheid, geluk of een ongeluk, een sterfgeval. Vreest echter niet! Maar heb vooral geloof en vertrouwen, zo laten de wijzen uit het oosten ons zien. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, wat je ook hebt meegemaakt, er is Iemand die het allerbeste met je voorheeft, die van je houdt en die je gids wil zijn. Jezus Christ Superstar is in deze wereld geboren voor ons allemaal! Hij is er voor de rijke bankier, de arme zwerver en ook voor jou! Dat in doeken gewikkelde Koningskind in de kribbe heeft ons later in zijn leven uit de doeken gedaan dat liefde de grootste rijkdom is in het leven. Het grootste geluk bestaat erin dat je iets kunt doen en betekenen voor een ander. Dat geeft uiteindelijk zin en voldoening in je leven. Welvaart leidt zeker niet altijd tot welzijn. De rijksten zijn niet altijd de meest gelukkigen. Om welzijn en geluk te bereiken hebben we vooral geloof, hoop en liefde nodig in onze reisbagage door het leven. Ik wens u allen alsnog een Zalig Nieuwjaar. Een jaar waarin we elkaar sterken in ons geloof, elkaar voeden met hoop en elkaar dragen in liefde!

Een hartelijke groet van uw pastoor,
Freek Jongen