KERKBIJDRAGE

KERKBIJDRAGE:
• P&P / Leenhof: e-mail: secretariaat.spsnn@gmail.comNL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH.Petrus & PaulusTel: 06 – 27 455 125 (bij voorkeur na 20.00 u)
• H.Hart van Jezus, Nieuwenhagerheide: e-mail:
kerkklok@live.nl
NL15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage parochie H.Hart van Jezus
• H.Familie, Lichtenberg: e-mail: kerkklok@live.nlNL97 RABO 0146 0010 60 t.n.v. Kerkbijdrage H.Familie te Landgraaf
• Michaël, Eikske : e-mail: p.p.parochie@planet.nlNL16 RABO 0146 0013 54, t.n.v. Kerkbestuur Michaël
• Barbara, Kakert: e-mail:  secretariaat.spsnn@gmail.comNL 96 RABO 0146 0607 33, t.n.v. t.n.v. Kerkbestuur BarbaraTel: 06 – 27 455 125 (bij voorkeur na 20.00 u)
• O.L.Vrouw Hulp der Christenen, Nieuwenhagen: Dhr. van der WouwNL 76 RABO 0136 3975 65,t.n.v. adm. Kerkbijdrage par. O.L.Vrouw Hulp der ChristenenTel: 06 – 252 13 259 of per mail
wouwjcm@outlook.com

Zie ook:  Kerkbalans
en           Tarieven
tevens het formulier voor Aanmelding of wijziging van de kerkbijdrage