Koempel Mis, Dankviering Communicanten en Sacramentsprocessie