Maatwerk

Maatwerk

In de dagen rond Allerheiligen en Allerzielen voelen we ons heel in het bijzonder verbonden met onze dierbare doden. Van de één hebben we al wat langer geleden afscheid moeten nemen, van de ander misschien pas kort geleden. Maar in alle gevallen zal de pijn en het gemis zeker nog voelbaar zijn, juist in deze dagen. Het afscheid van een geliefde is immers onomkeerbaar. Het verandert je leven voorgoed. Vóór en ná het sterven van een dierbare is vaak een enorm verschil!
 
Een goed verzorgde en waardige afscheidsdienst van onze geliefde overledenen kan ook het verschil maken. Het kan nabestaanden zeker tot steun zijn in het rouwproces. In onze parochies besteden we dan ook heel veel aandacht en zorg aan een waardige en persoonlijke uitvaartdienst van onze dierbare gestorvenen. Hierbij is bij ons vaak veel meer mogelijk dan mensen aanvankelijk zouden denken. In het vorm geven van een uitvaartdienst houden we heel graag rekening met de wensen van de familieleden. Afscheid nemen kun je immers niet overdoen. Het moet gewoon goed zijn! We geven u dan ook graag alle ruimte voor eigen inbreng in de uitvaartdienst, eigen geschreven teksten en alle vrijheid in muziekkeuze. Op die manier willen we heel graag bijdragen aan een warme en persoonlijke uitvaartdienst!
Wellicht is ook niet bij iedereen bekend dat ik als pastoor ook graag bereid ben om een crematiedienst te verzorgen voor uw dierbaar overleden familielid in de aula van het crematorium. Ook dat kan een waardige afscheidsdienst zijn, waar ik graag samen en in overleg met de nabestaanden invulling aan geef.
 
Schroom dan ook niet om uw wensen rondom een uitvaartdienst aan mij kenbaar te maken. Alles is bespreekbaar! Het verzorgen van een uitvaartdienst is bij ons geen standaardwerk, maar maatwerk!!
 
Mensen die nog steeds in rouw zijn om het verlies van een van hun geliefden, wens ik voor de komende tijd veel kracht en sterkte toe!
Wellicht dat ik u weer mag verwelkomen in een
van onze Allerzielenvieringen!

Een hartelijke groet van uw pastoor,
 
Freek Jongen