Nood leert bidden!

Nood leert bidden!

Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakte onlangs bekend dat uit onderzoekscijfers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking inmiddels ongelovig is. Nederland behoort daarmee samen met de Scandinavische landen en Tsjechiƫ tot de meest ontkerkelijkte landen in Europa.

Zonder meer verontrustende cijfers. En toch ben ik juist in deze tijd van ontkerkelijking iedere keer weer blij en dankbaar als mensen een beroep doen op de kerk: voor een doop, een huwelijk, een ziekenzalving, een uitvaart of voor de inzegening van hun nieuwe huis. Iedere keer weer opnieuw bijzondere momenten, zeker omdat ze in deze tijd niet zo maar vanzelfsprekend zijn.

Tegenwoordig maak ik het vaker mee dat mensen, die de kerk al lang geleden vaarwel hebben gezegd, zich een beetje hypocriet en beschaamd voelen als ze op hun sterfbed terug willen keren en aan de pastoor vragen om de heilige Communie en de ziekenzalving. Mensen hebben dan al snel het idee dat ze zich moeten verontschuldigen. Begrijpelijk, maar eigenlijk helemaal niet nodig. Schaam je niet, vat moed en doe het maar gewoon! God is de barmhartige Vader, die al op de uitkijk staat om iedere verloren zoon of dochter weer in zijn armen op te nemen. We hoeven ons nooit te schamen om weer naar die Vader terug te gaan. Daarvoor is het nooit te laat!

Als we terug denken aan de momenten van ons leven dat we spontaan en met ons hart hebben gebeden, zal dat vaak verbonden zijn geweest met een nood die we hebben gevoeld: bij het verdriet om een overlijden, bij een ernstige ziekte, bij een onmacht of leegte die we ervaren. Nood leert inderdaad bidden! Juist op moeilijke momenten komen het gebed en het verlangen naar contact met God gemakkelijker naar boven, dan wanneer we ons helemaal goed voelen en niemand nodig hebben. Als veel opgebouwde zekerheden dreigen weg te vallen, is God dikwijls onze enige houvast en steun.

Weet dan dat je bij God altijd welkom bent. God wacht met open armen, ook op jou! Zijn deur is nooit op slot, maar staat altijd op een kier. Je kunt naar binnen, wanneer je wilt!

Een hartelijke groet van uw pastoor,
Freek Jongen