Ridder Wim

Ridder Wim

In 2001 neemt koempel Wim Schoenmakers het initiatief om maandelijks een Koempelmis te houden waarin overleden mijnwerkers speciaal worden herdacht. Het zijn ruim 1500 koempels die tussen 1899 en 1974 in de Limburgse mijnen om het leven kwamen. In iedere Koempelmis staat een andere mijn centraal. In de parochiekerk van De Vrank in Heerlen vindt in 2001 de eerste Koempelmis plaats. Na het sluiten van de kerk in De Vrank vinden de koempels vanaf januari 2016 in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg een nieuwe locatie voor hun maandelijkse Koempelmis. Als parochie zijn wij heel blij en trots om hieraan te mogen meewerken. Een waardig eerbetoon aan de overleden koempels en hun nabestaanden, maar ook om hiermee de herinnering aan het mijnverleden in deze regio levend te houden. Koempel Wim heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijk aandeel in de organisatie van de Koempelmissen.

Op 15 augustus jl. vierden we in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg het 20- jarig jubileum van de Koempelmissen. Het werd een hele sfeervolle en mooie viering, bijgewoond door vele oud-koempels, parochianen en burgemeesters en wethouders van de diverse gemeentebesturen in de regio. Aan het einde van de viering vond er een fraai eerbetoon plaats aan de 80-jarige Wim Schoenmaekers. Locoburgemeester Martin de Beer van de gemeente Heerlen benoemde uitgebreid de vele verdiensten van Wim Schoenmaekers voor de Koempelmissen en de mijnbouw in verleden en heden. Koempel Wim kreeg uiteindelijk als blijk van waardering voor dit alles de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een hoge onderscheiding. Het gros van de lintjes betreft immers een benoeming tot lid!

Ridder Wim, van harte proficiat! Geniet van deze welverdiende hulde! Wij hopen nog vele Koempelmissen samen met jou en de andere koempels te mogen organiseren!

Graag wil ik nog iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze bijzondere viering en aan het gezellig samenzijn na afloop! Het was zeer geslaagd en het deed goed om in coronatijd weer eens samen iets te mogen vieren!

Voor u allen alle goeds en Gl├╝ck Auf!

 Pastoor Freek Jongen