Roeping

Roeping
 
In mijn studietijd in Rome heb ik vaker een bezoekje gebracht aan de catacomben, de onderaardse begraafplaatsen. Een bijzondere plek in de oude stad Rome. Opvallend is dat op de wanden van de catacomben Jezus vaak staat afgebeeld als de goede Herder. Juist op de plek waar dierbare doden begraven zijn, wordt een beroep gedaan op Jezus, de goede Herder, die ieder van ons kent bij onze naam, die niemand vergeet en allen bemint. Geen enkel beeld is zo geschikt om het wezenlijke van de persoonlijkheid van Jezus weer te geven als het beeld van de goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.  
 
Binnenkort is het 25 jaar geleden dat ik tot priester ben gewijd en parochieherder mag zijn. Een roeping waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben! 
 
Maar bij roeping gaat het beslist niet alleen maar om de gewijde bedienaren in onze kerk. Het gaat ook en vooral om toegewijdegelovigen! We worden allemaal geroepen. Geroepen om te zorgen voor elkaar en ook om verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Juist in onze hectische en gejaagde leefwereld waar van alles op ons afkomt is het waardevol dat er plekken zijn waar met herderlijke zorg naar elkaar wordt geluisterd. Voor de een is dat in de 
gezondheidszorg en voor de ander in het onderwijs. 
De een werkt in een winkel en is daar dienstbaar voor anderen, terwijl de ander dag in dag uit klaar staat in de zorg voor het gezin.
 
Roeping is een appèl om je werk niet in de eerste plaats te zien als een beroep of een functie waar je geld mee verdient of waardering en applaus mee oogst, maar om het vooral te zien als een vorm van dienstbaarheid naar de samenleving toe. Om in welke positie je ook staat zó met mensen om te gaan dat ze in jou iets kunnen herkennen van die Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen!
 
Een hartelijke groet van uw pastoor,
 
Freek Jongen