Routecheck

Voor je gaat vertrekken, even je route checken. Met deze slogan probeert de Rijksoverheid via reclamespotjes op de radio weggebruikers te attenderen op informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen en over de verwachte verkeershinder op die wegen. Door goede voorlichting en het aangeven van alternatieve routes probeert men ervoor te zorgen dat weggebruikers hun reisdoel veilig en op tijd kunnen bereiken.

Voor je gaat vertrekken, even je route checken. Als gelovige mensen zijn wij met z’n allen op weg naar de uiteindelijke bestemming van ons leven: de Hemel. Daar hopen we toch eens en voorgoed thuis te komen bij God.

In het evangelie van Jezus krijgen we iedere keer weer belangrijke verkeersinformatie, zodat we onze aardse levensreis naar het Hemels Paradijs veilig en goed kunnen volbrengen.

De weg die het evangelie van Jezus ons voorhoudt maakt ruimte en tijd voor oprechte zorg, voor opkomen voor de kleinen in onze wereld, voor vluchtelingen en hen die berooid zijn, voor kinderen die worden verwaarloosd, voor al die slachtoffers, die er steeds weer met andere gezichten zullen zijn. Op de snelweg van het dagelijkse leven ga je gemakkelijk aan hen voorbij.

Op de weg van Jezus zul je ze steeds weer tegenkomen!!

Die weg van Jezus kent vaak tegenwind en vraagt om doorzettingsvermogen en geduld. Het is daarom een weg die je beter niet helemaal in je eentje moet willen volbrengen. We hebben elkaar juist hard nodig onderweg.

Nu de zomervakantie voorbij is, willen wij weer graag samen met u op weg gaan. Samen met u momenten van vreugde en verdriet delen. Met regelmaat zullen wij onze route checken. Onze levensweg spiegelen aan de weg van Jezus.

Want Zijn evangelie is voor ons nog steeds de belangrijkste navigator op weg naar eeuwig geluk!

Een hartelijke groet van uw pastoor,

Freek Jongen