Tarieven

Beste parochianen 
Op dit moment stijgen de prijzen, van met name de energiekosten, fors.
Desondanks heeft het kerkbestuur besloten de prijzen van de stipendia voor het jaar 2023 niet te verhogen.
Hier beneden treft u dan ook een overzicht van de tarieven 2023 aan: 

Misintentie door de week………………………………………………………..€ 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag…………………………………€ 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*……………………………………………………€ 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*…………………………………………………….€ 475,00
Begeleiding naar crematorium dan wel een andere 
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst……………………………….€ 75,00 
Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*……€ 475,00 

* vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. 

De minimumkerkbijdrage is vastgesteld op……………………………..€ 84,00.

Stichtingen: (gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar): 
Dienst door de week:
5 jaar………..€ 62,50
10 jaar……..€ 125,00
20 jaar…….€ 250,00 

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar………..€ 137,50
10 jaar………€ 275,00
20 jaar……..€ 550,00