Tarieven

Misintentie door de week                               €  12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag     €  27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                           €  475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                            €  475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere  
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst    €  75,00
Begeleiding naar crematorium zonder
voorafgaande  kerkdienst*                                      €  475,00
*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de
vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst,
c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar
tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op   € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)
Dienst door de week: 
5 jaar     €  62,50
10 jaar     € 125,00
20 jaar     € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar       € 137,50
10 jaar      € 275,00
20 jaar      € 550,00

Bijgaand het formulier voor Aanmelding of wijziging van de kerkbijdrage