Vacare Deo

Vacare Deo

Wanneer mensen elkaar voor de eerste keer ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens recepties, dan worden er nog wel eens visitekaartjes uitgewisseld. En op zo’n klein kaartje staat dan alle eerste relevante informatie. De naam van de persoon, de naam van het bedrijf of de organisatie waar men voor werkt en de functie die iemand bekleedt. Verder natuurlijk de verschillende mogelijkheden om met de betreffende persoon in contact te komen: telefoonnummers, e-mail adressen en eventuele websites en homepages die bezocht kunnen worden.

Op het visitekaartje van God staan de drie namen van God: Vader, Zoon en H. Geest. De Vader schenkt ons het leven, de Zoon deelt met ons het leven en de H. Geest inspireert ons leven. Telefoonnummers, e-mail adressen en homepages hebben we van God niet nodig. Want God is altijd on-line. De enige persoon op deze wereld die altijd en overal voor iedereen bereikbaar is! Je kunt op alle mogelijke tijden en plaatsen bidden en in contact komen met God. In de kerk, tijdens een wandeling in de natuur of gewoon thuis op de bank. Je hoeft nooit lang in de wacht te staan. God heeft altijd alle tijd voor jou!

Binnenkort gaat de zomervakantie weer beginnen. Een tijd dat we even kunnen loskomen van onze drukke dagelijkse werkzaamheden. Een tijd om tot rust en bezinning te komen. Even wat meer tijd en aandacht voor jezelf, voor jouw gezin, voor familie en vrienden. Wellicht ook een tijd om even wat vaker te bidden. Bidden helpt namelijk ook om een beetje afstand te nemen van zorgen en nood die ons dagelijks bezighouden.

Het gebed is een soort vakantie: Vacare Deo, vrij zijn voor God. Net zoals een vakantie geeft ook bidden een gevoel van innerlijke afstand en ruimte om dingen in je leven anders te gaan bekijken en waarderen. Het gebed nodigt uit onze zorgen los te laten en te vertrouwen in de voorzienigheid van God!

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe! Een tijd waarin u daadwerkelijk vrij kunt zijn om tijd en aandacht te geven aan uzelf , uw dierbare naasten en wellicht ook aan God. Vacare Deo!

Een hartelijke vakantiegroet van uw pastoor,

Freek Jongen