Van ALAAF naar ALLELUIA

Van ALAAF naar ALLELUIA

ALAAF is de vreugdekreet tijdens de Vasteloavend. Mensen groeten elkaar op straat tijdens de drie dolle dagen van Carnaval met “alaaf”. Het is een uitdrukking van blijdschap, vreugde en plezier in het leven.

ALLELUIA is de vreugdekreet in de paastijd. Mensen zingen in onze kerken met Pasen “alleluia”. Het is een uitdrukking van blijdschap en vreugde dat Jezus Christus met Pasen is verrezen en daarmee heeft laten zien dat lijden en dood niet het laatste woord hebben in dit leven.

En in de tijd tussen de Vasteloavend en Pasen klinkt er géén “alaaf” en géén “alleluia”. Het is de VASTENTIJD. Een tijd van bezinning, van soberheid en ingetogenheid. Een tijd waarin we willen nadenken over de diepe zin van ons leven! Vasteloavend, Vastentijd en Pasen horen dan ook onlosmakelijk bij elkaar. Je kunt niet alleen maar het ene uitbundig vieren, zonder het andere serieus te nemen. En die verbinding willen we ook nadrukkelijk maken door de vieringen in onze kerken. Te beginnen met de Carnavalsmis in ons eigen dialect op Carnavalszondag 19 februari a.s. om 11.11 uur in de  Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Gevolgd door het begin van de vastentijd met de Aswoensdagvieringen en uiteindelijk feestelijk afgesloten met het Paasfeest.

Het Feskomité Sjeeter Dialekmès staat al jaren garant voor de organisatie van de Dialectmis. En ook nu zijn we al weer enige tijd aan de slag om er op Carnavalszondag iets moois van te maken. Durch sjpas mit ee verbonge is het thema van de Dialectmis dit jaar. Samen bidden en samen zingen schept ook in onze kerk verbondenheid. En met een lach, een knipoog en wat humor proberen we ook nu weer een serieuze boodschap voor het leven mee te geven. Ik hoop dat we dan ook op velen van u kunnen rekenen op Carnavalszondag 19 februari a.s. om 11.11 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Op ons kunt u in ieder geval rekenen. Want Es veer ‘t doon, dan doon  v’r ’t good; bietje bie bietje zit need in os blood (songtekst van Kartoesj).

Unne sjunne Vasteloavend en Alaaf,

 Pastoer Freek Jongen