Voor de Jeugd

De Goede Week 

Palmpasen  
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen, 
want Jezus komt daar op een ezeltje aan! 
Hoi, hoi! Onze Koning! roept iemand vooraan.

Verwacht Jezus niet te zien
op dat grote sterke paard
zoek Hem als de Man van smarten
jij bent Hem dit alles waard

Witte donderdag

Wat er verder in Jeruzalem gebeurde: 
Jezus en zijn vrienden gaan het Joodse paasfeest vieren; dat doen ze ieder jaar. Ze vieren dan dat hun voorouders heel, heel lang geleden met hulp van God konden vluchten uit het land Egypte.
Voor ze aan tafel gaan, doet Jezus iets heel bijzonders: Hij wast de voeten van zijn leerlingen! Hij wil daarmee laten zien dat niemand belangrijker is dan de andere. Dat mensen elkaar moeten helpen en dienen, zoals Hij dat deed.

De vrienden van Jezus zorgen voor brood en wijn. Terwijl ze aan het eten zijn gebeurt er weer iets bijzonders.
Jezus zegt: ‘Ik moet jullie iets zeggen. Straks zal Ik gevangen genomen worden en het zal niet goed met Mij aflopen.’ De vrienden van Jezus schrikken heel erg.
Dan neemt Jezus het brood in zijn handen, Hij dankt God voor het eten, breekt het Brood aan stukjes en deelt het uit. Dan neemt Hij de beker met Wijn en weer dankt hij God. Hij geeft de beker en het Brood door aan zijn vrienden. Dan zegt Hij: “Eet van dit brood en drink uit deze beker want dat is Mijn Lichaam en Bloed.

Als Ik er straks niet meer ben, moeten jullie dat ook doen. Telkens als jullie in mijn Naam het brood breken en van de beker drinken, zal Ik zelf bij jullie zijn. Zo kunnen jullie Mij samen gedenken.”

Dit is het Laatste Avondmaal van Jezus samen met zijn leerlingen. Dit gedenken en vieren wij in elke H. Mis. Zo blijft Jezus bij ons aanwezig.

Goede Vrijdag

Na het Laatste Avondmaal werd Jezus door een van zijn vrienden verraden. Dat was Judas. Hij wees de soldaten waar Jezus was en zo konden ze Hem gevangen nemen. Die nacht zat Jezus gevangen in een donkere en koude kerker van het paleis van Kajafas.

De volgende dag werd Jezus veroordeeld, vernederd, geslagen en stierf tenslotte aan een kruis. Daarmee nam Hij alle schuld en lijden van de mensen op zich, zodat iedereen die geloven wil, in de hemel kan komen.

Aan het einde van de dag wordt Jezus door een andere vriend begraven. Het is een graf in een rots. Het graf wordt dicht gemaakt door er een grote zware steen voor te rollen.

    

Om 15.00u op Goede Vrijdag denken we er nog eens extra aan
dat Jezus voor ons allemaal gestorven is. Hij had niets verkeerd gedaan.
Maar Hij heeft de schuld, of de “straf” op zich genomen, die alle mensen verdiend
hebben door hun grote en kleinere fouten. Een straf die heel veel pijn deed en
waar Jezus uiteindelijk zelfs aan gestorven is. Dat is heel verdrietig.

Maar,  . . .  van de andere kant, is het ook heel lief
dat Hij dit voor ons gedaan heeft.
Daarom heet deze vrijdag:

Goede Vrijdag.

Vandaag kun je samen met mama en papa, of alleen, het volgende gebedje bidden:

Lieve Jezus,

Help ons, om net als U,

vol te houden wanneer het moeilijk is.

Wilt u alle mensen troosten die nu veel moeten lijden.

Laat hen merken dat U dicht bij hen bent.

Amen

Het leven én de dood van Jezus laten zien dat God sterker is dan alle pijn en verdriet.
Ja, zelfs sterker dan de dood!
Ook voor ons is de dood niet het einde. Wij mogen straks bij God thuis komen. Dat kan als we ons best doen om Gods Liefde uit te delen en dóór te geven aan mensen uit onze omgeving. Want vóór je geboren werd heeft God zelf, Zijn liefde in jouw hartje gelegd. Zonder dat je er ooit iets voor hoefde te doen!
Als je nu denkt dat dit het einde van het levensverhaal van Jezus is,
dan heb je het helemaal mis! Lees maar eens wat er met Pasen gebeurde!!!

Pasen

Het is de eerste dag van de week. Maria gaat al heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus. Ze is niet alleen, want een goede vriendin is met haar mee gegaan.
Maar als ze bij het graf aankomen, schrikken ze. De grote zware steen is weggerold! Het graf is open en als ze naar binnen kijken zien ze dat Jezus er niet is!

Wel zien ze een engel bij de plek waar Jezus gelegen heeft!

Hij zegt tegen de vrouwen: “Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft

De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De engel zegt: “Ga naar huis en vertel het aan de vrienden van Jezus.” Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd. Wat een bijzonder verhaal!
Dat kun je bijna niet geloven. Maar je wordt er wel heel blij van!

Jezus leeft! Hij is opgestaan!

God heeft ervoor gezorgd dat Jezus na drie dagen uit de dood wakker werd.  
Hij heeft Hem nieuw leven gegeven. Jezus is opgestaan uit het graf en leeft nu nog steeds!!
Meer dan 500 mensen hebben Hem na zijn dood in levende lijve gezien!
En weet je wat het nog mooier maakt: Doordat Jezus door de dood heen is gegaan, kunnen ook wij allemaal nieuw leven krijgen. De dood betekent dan geen einde, maar een nieuw begin!

Dáárom is Pasen een nóg groter feest dan Kerstmis! Het is het feest van de belofte dat ook wij eeuwig leven kunnen hebben!
Dat is ook waarom we met Pasen onze huizen versieren met bloemen, vrolijke gekleurde linten, kuikentjes en eieren en nog veel meer. Het zijn allemaal tekenen van nieuw leven. Een nieuw leven voor ons allemaal!

Pastoor Jongen, kapelaan Boon, het kerkbestuur en alle vrijwilligers van de werkgroep Gezinsvieringen, wensen jullie allemaal een

Zalig Paasfeest

Niet vergeten:
Op maandag 10 april mogen kinderen van Schaesberg na de H.Mis van 11.00 uur in de tuin van meneer pastoor paaseieren zoeken!!!!!

     

 

Vasten 
 
Op Aswoensdag is de vastentijd begonnen. Dat is de tijd die ons  herinnert aan Pasen en wat Jezus allemaal heeft meegemaakt, voordat het Pasen kon worden.
Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen bij vasten spreken over boete doen. 
Boete?? Wat is dat? Is dat een bekeuring??? Ja en nee, als je iets deed wat niet mag, kun je inderdaad een bekeuring krijgen. Dan moet je boete betalen, om goed te maken wat verkeerd was, zodat je het de volgende keer (hopelijk) niet wéér doet. Toch bedoelen we bij de vasten iets anders met boete doen.

Nu moeten we even kijken naar de vissers.
Vissers vangen vissen met een . . . (precies, met een). . net.  
Hoe ziet zo’n net er uit? Het zijn eigenlijk allemaal draadjes van boven naar beneden (verticaal heet dat) en van links naar rechts (horizontaal). En tussen die draadjes zitten de gaten die precies groot genoeg zijn om grote vissen te vangen. Alleen een piepklein visje kan er doorheen.
 
Hier in Landgraaf zien we niet zo vaak een visser, maar misschien heb je op vakantie bij de zee of bij een meer, wel eens een visser gezien die zijn netten aan het controleren was. Waarom? Omdat die netten kapot kunnen gaan als er een groot stuk afval in is blijven hangen of als het kapot getrokken is. Dan worden de gaten zo groot dat de meeste vissen er lekker doorheen kunnen zwemmen. Dan werkt het net niet goed en vangt de visser niets.  Dus controleert de visser regelmatig of zijn netten nog goed zijn, of dat ze gerepareerd moeten worden. Dat repareren doet hij zelf en dat heet BOETEN
Boeten is dus de draadjes of lijntjes die kapot, of bijna kapot zijn, weer repareren. Zorgen dat wat stuk was, weer heel wordt.


 
In de vasten willen wij eens goed kijken naar de lijntjes in ons leven.  Hebben wij die dan?  Jazeker!
Je kunt ze niet zien, maar wij hebben onzichtbare “ lijntjes” met mensen  om ons heen. Bijvoorbeeld met mama en papa, broertjes en zusjes, met opa en oma of andere familieleden. Maar ook met vriendjes of vriendinnetjes, of kinderen op school.  Met die mensen voel je je verbonden
Dat kun je vergelijken met de lijntjes of draadjes in een net, die van links naar rechts gaan. 
En net als de lijntjes van een net, kunnen ook lijntjes in ons leven héél dun worden of kapot gaan. Dan zijn we niet goed voor een persoon geweest. Dan hebben we geen tijd of aandacht voor hem of haar gehad.  We hebben ze een beetje in de steek gelaten door ze te vergeten, of misschien waren we wel boos, of hebben we ruzie gemaakt. 
In de vastentijd willen we extra ons best doen om die lijntjes te controleren en te repareren. Dus even kijken waar je wat extra’s voor iemand kunt doen, of een ruzie kunt bijleggen.
 
Maar hoe zit dat nu met die lijntjes of draadjes van boven naar beneden?  Want als alleen de horizontale draadjes gerepareerd zijn, heb je nog steeds grote gaten in je net!
De lijnen van boven naar beneden en van beneden naar boven (verticale lijnen) zijn de lijnen tussen hemel en aarde. Het zijn de belangrijke lijntjes tussen jou en Jezus, of God. 
 
Misschien is het lijntje van beneden naar boven ook wel heel dun geworden. Je had misschien geen zin meer om te bidden voor je gaat slapen. 
Misschien was je Jezus wel even helemaal vergeten, nu je toch niet meer naar de kerk kunt omdat daar maar weinig mensen in mogen. Of misschien is het al heel lang geleden dat je Jezus bedankt hebt voor alle mooie dingen in je leven.

Ook dát lijntje kun je repareren, boeten dus. Je hoeft daarvoor niet altijd een moeilijk gebed op te zeggen. Je kunt gewoon met je eigen woorden praten met Jezus, dat is prima!
En weet je wat het mooie is? Omdat Jezus zoveel van je houdt is het lijntje van boven naar benden al bijna klaar, het wacht totdat jij aanhaakt. Je bent dus eigenlijk al halverwege! 
 
Als we nog eens goed naar een net kijken, zien we dat die horizontale lijntjes niet zonder die verticale lijntje kunnen. Ze houden elkaar vast en dat zorgt dat het hele net stevig is.
Precies zo is het in ons leven ook. Als we de verticale lijntjes (met God) stevig hebben, helpen die mee om ook de horizontale lijntjes (met mensen) goed te houden.
Als er dus een probleempje is dat je erg moeilijk vindt, kun je Jezus om hulp vragen. Ook als het iets is waar je zelf helemaal niets aan kunt doen, bijvoorbeeld als iemand ziek is. Vraag Jezus om hulp, Hij is al onderweg en wacht op jouw vraag.


 
Wat je ook kunt doen:
Je kunt iets doen wat je moeilijk vindt , en dan aan Jezus vragen of Hij de moeite die jij gedaan hebt gebruikt, om andere mensen te helpen, of te troosten. 
Bijvoorbeeld:
Als je altijd moppert als je naar bed moet. Doe dat dan eens een avond niet en geef dat aan Jezus, zodat Hij er iets goed mee kan doen. Of wat dacht je van: Je speelgoed opruimen? Je huiswerk op tijd maken? Niet pesten? 
Dat is moeilijk en kost best veel moeite, toch?
Probeer het gewoon eens een weekje en dan kijk je of er iets veranderd is bij de persoon waar je het voor gedaan hebt.
Veel succes en tot een volgende keer!
 
 (Kijk eens naar een kruis, herken je daar ook een paar lijntjes?)